Cennik

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (godzina zegarowa) – 65 zł

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DLA DZIECI (30 minut) – 45 zł

ZAJĘCIA RODZINNE (mama z dzieckiem, tata z dzieckiem itd) – 85 zł

SALA ĆWICZENIOWA DLA UCZNIÓW –  nieograniczony dostęp – 60 zł (miesiąc)

Ważne! Opłaty za salę ćwiczeniową, przelewamy na osobny rachunek!

Drum School Marcin Lewicki

66 1020 5558 0000 8102 3397 3352

Cennik obowiązuje przy zakupie minimum czterech lekcji w miesiącu.

Lekcje które odbywają się rzadziej niż raz w tygodniu, traktowane są jako konsultacje i ich koszt jest o 20 zł większy.

Cennik obowiązuje od 01.01.2020