Cennik

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (godzina zegarowa) – 75 zł

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DLA DZIECI (30 minut) – 55 zł

ZAJĘCIA RODZINNE (mama z dzieckiem, tata z dzieckiem itd) – 95 zł (2 osoby); 135 zł (3 osoby)

SALA ĆWICZENIOWA DLA UCZNIÓW –  nieograniczony dostęp – 70 zł (miesiąc)

Cennik obowiązuje przy zakupie minimum czterech lekcji w miesiącu.

Lekcje które odbywają się rzadziej niż raz w tygodniu, traktowane są jako konsultacje i ich koszt jest o 25 zł większy.

Cennik obowiązuje od 01.07.2021