Łagodzenie konfliktów

Konflikty są nieodłącznym elementem życia społecznego, zapewne zaprowadziłyby w końcu do całkowitej destrukcji zbiorowości społecznych gdyby nie wypracowane procedury ich rozwiązania. Działania podejmowane przez ludzi w sytuacji konfliktu zależą od cech ich osobowości, temperamentu oraz tego, jak ważny jest dla nich przedmiot konfliktu i jakie sposoby radzenia sobie z nimi znają i preferują.
Konflikty powstają w wyniku słabej komunikacji między ludźmi, rywalizacji, przyjęciem nieodpowiednich wartości czy celów, są one nieuchronne i nie można ich uniknąć, można jedynie je kontrolować i rozwiązywać.
Do najpowszechniejszych przyczyn konfliktu można zaliczyć : nieprawidłową strukturę grupy (zły dobór stanowiska lub roli, walka o dominacje), źle funkcjonujący system komunikacji (nieporozumienia komunikacyjne), różnice kulturowe (odmienne zainteresowania i narodowości), sprzeczność wartości (odmienne poglądy i postawy), sprzeczność celów (np. mąż chce lecieć na wakacje na Kostarykę, a żona na Majorkę), różnice ekonomiczne (zły podział dóbr materialnych).
Ze względu na rodzaj konflikty możemy podzielić na : konflikt wewnętrzny (konflikt wynikający z niemożności podjęcia decyzji), konflikt między osobami (spory i walka o dominację), konflikt między jednostką a grupą (np. konflikt między obywatelami a politykiem), konflikt między organizacjami (np. konflikt między partiami), konflikt między grupami (wojny kibiców).