Perkusja – pierwsze kroki – zajęcia dla szkół

Pierwsze kroki to program, który przewidziany jest dla szkół, mający na celu propagowanie gry na instrumentach perkusyjnych, jako forma spędzania wolnego czasu wśród młodzieży. Zajęcia te, odbywają się na terenie szkoły, podczas zajęć lekcyjnych. Osoba delegowana od nas, podczas jednej lekcji (np. na auli bądź sali gimnastycznej) prezentuje zestaw oraz techniki grania. Uczniowie biorą czynny udział w zajęciach, grając na perkusji.

Jeśli jesteś uczniem i chciałbyś zorganizować pokaz w swojej szkole, zgłoś się do swojego nauczyciela muzyki lub wychowawcy.

Zajęcia są ściśle związane z wdrożonym przez nas programem Walka z nudą.

Zajęcia w szkołach są bezpłatne.