Zajęcia relaksacyjne

Zajęcia relaksacyjne mają formę swobodnych zajęć z zakresu gry na perkusji. Nie wymagają ćwiczeń ani czasu poza salą ćwiczeniową. Charakter zajęć jest skierowany na miłe spędzenie czasu przy zestawie, poznając podstawowe rytmy i grając z podkładami. Już teraz możesz spełnić swoje marzenia, grając ze swoim ulubionym zespołem!


Stres jest naturalną przystosowawczą reakcją organizmu na zmienne warunki otoczenia. Jego korzystne skutki, takie jak zwiększona koncentracja i mobilizacja organizmu do działania nie powinny nam jednak przesłaniać negatywnych długofalowych skutków permanentnego napięcia psycho-fizycznego. Kluczową sprawą jest to, czy potrafimy się całkowicie rozluźnić i zregenerować.

odpornosc_na_stresNawyk stałego napięcia działa na organizm wyniszczająco i chociaż w zamierzeniu mieliśmy stać się bardziej wydajni, po pewnym czasie przytępia i zmniejsza poziom naszej energii i kreatywności.
Dla większości ludzi relaksacja jest trudna z powodu podprogowego poziomu konfliktu i zamętu emocjonalnego. Nawet kiedy zajmujemy się naszymi zadaniami, ma w nas miejsce wewnętrzny emotywny dialog, który wywołuje wzorce lęku, gniewu, beznadziejności lub innych przygnębiających emocji. Znane jest to jako „życie we wzburzeniu”. Taki stan drenuje rezerwy energetyczne naszego układu nerwowego oraz tworzy sztywne struktury napięć układu mięśniowo-kostnego jako forma obrony organizmu przeciw wyżej wymienionym dokuczliwościom.

Relaksacja uwalniająca takie wzorce i otwierająca nas na nową wewnętrzną organizację naszych zasobów jest sprawą zasadniczą.

Mówiąc o zrelaksowanym stanie rozluźnienia mam na myśli stan równowagi pomiędzy pobudzeniem i hamowaniem wewnątrz autonomicznego układu nerwowego. Dążąc do rozluźnienia w ciele nie dążymy zatem do stanu senności, ale do stanu uwolnienia się od przeszkadzających napięć. Dlatego nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że ciało rozluźnione jest w jakimś sensie bardziej “żywe”, niż ciało napięte i przesadnie zmobilizowane, ponieważ w stanie rozluźnienia i wolności od przeszkadzających napięć i blokad, swobodniej przepływa krew i wszelkie płyny ustrojowe (limfa i chłonka) , sprawniej przebiegają impulsy układu nerwowego, a także prawidłowo funkcjonuje system gruczołów dokrewnych odpowiedzialny między innymi za poziom hormonów stresu takich jak adrenalina czy kortyzol.

Po relaksację może sięgnąć każdy. W istocie sztuka radzenia sobie z napięciami jest jedną z ważniejszych życiowych umiejętności. Ma bardzo duży związek z tym, co znany amerykański psycholog i publicysta naukowy Daniel Goleman nazwał inteligencją emocjonalną. Inteligencja emocjonalna to umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i ze stresem. Dzięki temu twoje życie uwalnia się od autodestrukcji i jesteś w stanie naturalnie i systematycznie dążyć do konstruktywnych celów. Relaksacja może także być bardzo pomocna w rozwoju swojej kreatywności i bardziej twórczego podejścia do życia.

 

Korzyści wynikające z relaksu:

– zmniejszenie nerwowości i napięć,
– redukcja stresu,
– poprawa samopoczucia fizycznego i psychicznego,
– wzrost efektywności i poziomu motywacji w pracy,
– odblokowanie twórczego myślenia,
– rozwój wyobraźni,
– wzmocnienie zaufania do siebie i poczucia bezpieczeństwa,
– zmniejszenie nadciśnienia i poprawa pracy serca,
– lepsza praca układu trawiennego i wegetatywnego,
– działanie profilaktyczne przeciw wrzodom i kłopotom trawiennym i wiele wiele innych…