ABC perkusji – zajęcia dla przedszkolaków

Zajęcia perkusyjne dla dzieci. Lekcje perkusji dla dzieci.

Rozwijamy kreatywność każdego dziecka!
Oferta ABC perkusji jest skierowana do placówek oświatowych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele ogólne:

– rozwijanie słuchu muzycznego
– rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej
– rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki
– rozwijanie zdolności improwizacyjnych,
– wdrażanie do reagowania na polecenia nauczyciela

abc-perkusja-dla-przedszkolakow

Cele szczegółowe:

Dziecko potrafi:

– grać na instrumentów perkusyjnych,
– rytmicznie wyklaskiwać rytm piosenki,
– reagować na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku
– słuchać w skupieniu piosenkę i utwór muzyczny,
– umiejętnie łączyć ruch z muzyką,
– rozpoznawać odgłosy otoczenia

Formy: słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych.

Zobacz video z zajęć:

Edukacja muzyczna dziecka ma bardzo ważne znaczenie. Muzyka jako jeden z kierunków edukacji dziecka rozwija percepcję słuchową, aktywizuje postawę twórczą, sferę emocjonalną i wrażliwość estetyczną. Oprócz zajęć typowo muzycznych powinno włączać się muzykę do codziennych zajęć jako tła tematu przy organizacji działalności plastycznej dziecka lub aktywności ruchowej albo w celu wyciszenia.

kids1

perkusja-w-przedszkolu

Sprawdź nasze referencje w zakresie warsztatów perkusyjnych dla dzieci:


Zapraszamy!